چشم انداز

توسعه فردی متوازن در تمام ابعاد زندگی

 


 

ماموریت

ترویج تفکر ارزشی و فرآهم کردن فرصت کسب مهارت های اساسی زندگی بر پایه خودآگاهی و درک رابطه خود با جهان هستی

اهداف

کاهش آسیب های اجتماعی بحرانی با ارائه و اجرای راه حل ها در حوزه آسیب های اجتماعی بنیادین 
ایجاد انگیزه برای تغییر و توسعه فردی در جوانان 
ترویج هدفگذاری صحیح در بین جوانان 
ارائه و آموزش شیوه های مدرن تغییر و توسعه فردی 
آموزش مهارت های اساسی زندگی به کودکان و نوجوانان از طریق تغییر رفتار والدینکارگاه یک روزه "توسعه فردی"

خودتان را بشناسید ,با خودتان ارتباط برقرار کنید ,خودتان را به بهترین و بروزترین ویرایش خودتان ارتقا دهید!

چگونه فرزندانی مودب، با اعتماد بنفس و جراتمند تربیت کنیم

کارگاه سه جلسه ای ویژه والدین

بیداری قهرمان درون

دوره 12 جلسه ای بیداری قهرمان درون. بیداری قهرمان درون یک سفر در دنیای ذهن است، جایی که شما در آن جا سکاندار ک

صفحه اصلیعضویت در انفاسدرباره انفاسپنل كاربري